Maestro+ WCS: Warehouse Control System

WCS Pallet Factory

Deze Maestro+-module wordt gebruikt om een geautomatiseerd palletiseersysteem aan te sturen (van Alvey/Scott of een andere aanbieder).

De Maestro+ WCS pallet factory beheert:

 • De masterdata die nodig zijn voor palletiseren
 • De palletiseerstroom voor enkele en meerdere productielijnen
 • De wisselwerking tussen Maestro+, de productielijnen en de palletiseermachine
 • Een verbinding met de productielijn met geïntegreerde traceerbaarheid

WCS Conveyor

Deze module bestuurt de productstroom in het magazijn op de conveyor. De WCS conveyor communiceert in real time met de PLC of EvoLink, onze eigen intelligente kaart die de ‘automation intelligence’ overbrengt naar de component waarop deze is gemonteerd. Met de nodige data verzekert het WCS dat alle producten op de juiste locatie aankomen. Het triggert gebeurtenissen bij andere modules door attributie wanneer nodig, vb. om labels af te printen. 

WCS ASRS (Automatic Storage & Retrieval System)

Deze module beheert en bestuurt het geautomatiseerde magazijn door:

 • interfacing met miniloads (vb. dozen) en stapelkranen (vb. palletten)
 • interfacing met het multi-shuttle-systeem-het genereren van alle in
 • en uitgangsmissies voor ladingen (artikels, dozen en palletten)
 • het optimaliseren van de missies van stapelkranen

WCS AGV (Automated Guided Vehicle)

Deze module beheert en bestuurt de automatisch aangestuurde voertuigen. Er is hier ook een koppeling met derde partijen voorzien, tussen Maestro+ en het toezichthoudende management van het AGV. De module genereert en beheert de pick- en dropmissies en optimaliseert deze missies. De routebepaling wordt gedaan door Maestro+. Hierbij wordt rekening gehouden met diverse parameters zoals de meest optimale route, de verschillende pick- of droplocaties, de route met de minste kans op incidenten (onnodige kruising van voertuigen en dergelijke) en de optimale bezetting van de beschikbare AGV’s."

WCS Order Preparation

Deze module kan ingeschakeld worden voor verschillende manieren van geautomatiseerde orderpicking, zoals orderpicking met behulp van barcodescanners, pick-to-light, pick-to-voice of pick-to-vision. Maestro+ communiceert hierbij met hardware voorzien door derde partijen. 

Toepassingsmogelijkheden verschillende technieken: 

Scanners: 

Scanners maken gebruik van technologie van optische symboliek zoals een barcode, 2D-code, OCR of Vision-systemen. Afhankelijk van het product en de toepassing zijn er verschillende categorieën van scanners en barcodering beschikbaar. Er zijn vaste scanners, batch-scanners en RF-scanners. 

 • Pick-to-light
 • Pick-to-voice 
 • Pick-to-vision